Dielňa

SUNPLAST vďačí za tri výrobné dielne, pričom celková výrobná plocha pokrýva viac ako 15000 €. Vybavený po celom svete moderné vytláčacie linky vstrekovacie stroje, ako sú Barton Heidfeld a Krauss-Maffei extrudéry, Haitian atď, ktoré majú vysokú efektívnosť výroby a veľkú stabilitu. S vysokou automatickou pamäťovou funkciou zabezpečujú stabilnú kvalitu rúrok. Ročná produkcia spoločnosti dosahuje až 15 000 ton.